Поставување оглас
Agronetto е специјализирана онлајн платформа за продажба на земјоделски машини и опрема, резервни делови и земјоделски производи
4 милиони купувачи месечно
80 илјади единици продадени возила месечно
6.400 компании продаваат опрема секој ден
22 години на пазарот
Продавајте земјоделска опрема со Agronetto!